Έτος Εικοστόν Έβδομον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Εορτολόγιον του έτους 1912
PDF
σελ. 3-8
Μύθοι της ζωής: Η πέτρα του θρήνου
Ιωαν. Ζερβός
PDF
σελ. 11-14
Η πεποίθησις του κατηγορουμένου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 14
Φιλολογική πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-18
Στη γυναίκα
Κ. Ι. Φριλίγγος
PDF
σελ. 18
Από τη "Φλογέρα του Βασιληά": Η ζωγραφιά της Αθήνας
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 19-20
Φωτογραφίες Ινδιάνικες
Κ. Αννινος
PDF
σελ. 20-26
Παλαιοί ποιηταί: Του Ζηνοδότου - 300 π.Χ.
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 26
Νέοι ποιηταί: "Ρυθμοί"
Δημοσθ. Δημακόπουλος
PDF
σελ. 27-28
[Άτιτλο]
Σατανάς
PDF
σελ. 28
Τιμωνιάς ή Τίμων, ο φιλαλήθης Αθηναίος
Γ. Φιλάρετος
PDF
σελ. 29-32
Η πλύστρα του Πέραν κι η κόρη της
PDF
σελ. 32
Σημειώσεις εξ Αβησσυνίας
Αλεξ. Σαρατζόπουλος
PDF
σελ. 33-38
Εις γεύμα λογίων
Σατανάς
PDF
σελ. 38
Στίχοι από την Ανατολήν: Στη γλώσσα
Στέλιος Σεφεριάδης
PDF
σελ. 39-40
Οι συνωμόται κατά της καθαρευούσης
PDF
σελ. 40
Αναμνήσεις Επιθεωρητού: Τα παράπονα
Α. Τραυλαντώνης
PDF
σελ. 41-47
Εσπερινός
Γεώργιος Δροσίνης
PDF
σελ. 47
Συμβουλαί επί του γλωσσικού ζητήματος: στον μικροσκοπικόν μου βαπτισιμιόν Κλέωνα Θεοδοσιάδην
Κων.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 48-50
Σκέψεις και γνώμαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 50
Ναυτικά διηγήματα: Ο πιλότος του Δαρ-Μπογάζ
Κωνσταντίνος Ν. Ράδος
PDF
σελ. 51-62
Ειλικρίνεια υπηρετρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 62
Νεοελληνικά διηγήματα: Ο θείος μου ο Κωστής
Σπύρος Μελάς
PDF
σελ. 63-68
Βούλγαρος ιερεύς εις την Μακεδονίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68
Επιστήμονες και συγγραφείς εκ του έξω Ελληνισμού: Η αγυρτεία εν τη ιατρική
Β. Κιολεμένογλου
PDF
σελ. 69-72
Αγριολούλουδα
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 72
Κοινωνιολογικά ζητήματα: Σκέψεις περί αυτοκτονίας
Χρ. Ανδρούτσος
PDF
σελ. 73-76
Μοιάζεις της θάλασσας...
Σπ. Κ. Ιγγλέσης
PDF
σελ. 76
Ο τελευταίος Βεζύρης της Πελοποννήσου
Δ.Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 77-80
Τραγουδάκια: Κοιμάται
Αντ. Παναγιωτάκης
PDF
σελ. 80
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80α
Αγών περί την ύλην
Α. Βαλιανάτος
PDF
σελ. 81-89
Τα δύο πρωτοπαλλήκαρα της "Εθνικής Γλώσσης..."
Σατανάς
PDF
σελ. 89
Σπαρτιάτικα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 90-92
Ελληνίδες ζωγράφοι: Η Δις Κική Γιαννοπούλου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 92-93
Η Ελληνική Σημαία (Σημείωμα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 94-95
Από τους Σταλακτίτας: Έλα
Μαρίκα Καρακάση Πιπιζά
PDF
σελ. 95
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 96α
Ξαναγυρίζει η ζωή
Sabatino Lopez
PDF
σελ. 97-110
Εκ των του Άινε: Στη μαννούλα μου
Χλόη Μύρωνος
PDF
σελ. 110
Ήτον εκείνη!
Αντώνιος Τσέχωφ
PDF
σελ. 111-116
Ακίνδυνον φάρμακον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 116
Επαρχιακαί ηθογραφίαι: Η ακρίδα
Π.Δ. Παναγόπουλος
PDF
σελ. 117-123
Η Γαλάτεια
Γ. Σουρής
PDF
σελ. 123
Εκ των του Α. Τσέχωφ: Πολύτιμος σκύλος
Α. Τσέχωφ
PDF
σελ. 124-126
Η λογική των μικρών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 126
Η "Βίβλος του Διαβόλου"
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 127-128
Παροιμίαι αντίστοιχοι: Αρχαίαι - Νεώτεραι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 128
Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις: Ένας γάμος στην Μολδάβα
Νικ. Βασιλειάδης
PDF
σελ. 129-132
Ποίας γλώσσας δεν κατέχει
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 132
Το πρόβλημα
Σπ. Μελάς
PDF
σελ. 133-135
Σκόρπια φύλλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 135
Το γλωσσικόν ζήτημα και ... οι ξένοι δάκτυλοι!
Σατανάς
PDF
σελ. 136-137
Το μωρό
Σατανάς
PDF
σελ. 138-142
Η ζωή των πεθαμμένων
Ρισπαίν
PDF
σελ. 142
Τα ελληνικά παράσημα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 143-144
Σύγχυσις κοκκάλων...
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 144
Νησιώτικα διηγήματα: Αννέττα
Παύλος Νιρβάνας
PDF
σελ. 145-155
Χαμένοι Αντίλαλοι: Τα μάτια της
Λάμπρος Πορφύρας
PDF
σελ. 155
Το Χαράτζι (Ιστορικόν σημείωμα)
Μιχ. Γ. Λαμπρυνίδης
PDF
σελ. 156-159
Παρεξήγησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 159
Η "Κόρη των Αθηνών" (Ιστορικόν σημείωμα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 160-163
Ο Θεός και ο γείτονας
Σααδή
PDF
σελ. 163
Από την ξένην κομψογραφίαν: Ο θάνατος των θεών
Νυζιέρ
PDF
σελ. 164-168
Από τα τραγικά της Αθηναϊκής ζωής: Νεοελληνικαί Μονομαχίαι
Σατανάς
PDF
σελ. 168-170
Σοφά λόγια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 170
Τρωγλοδύται
Αθ. Ν. Βερναρδάκης
PDF
σελ. 171-174
Παλαιοί στίχοι: Τραγούδι του τρυγητού
Κώστας Κρυστάλλης
PDF
σελ. 174
Από τας σκέψεις μου
Αγγελική Γ. Παναγιωτάτου
PDF
σελ. 175-176
Animula Blandula
Παύλος Νιρβάνας
PDF
σελ. 176
Συλλογισμοί
Παναγιώτης Γ. Σταμπολτζής
PDF
σελ. 177-183
Στην ορφανή μου κόρη
Δημ. Τανταλίδης
PDF
σελ. 183
Αι γράφουσαι Ελληνίδες: Δύο μητέρες, Η Ζωή
Ελένη Σ. Λάμαρη
PDF
σελ. 184-185
Το καρτέρι - Κυνήγι γυναικών
PDF
σελ. 185
Θέρμαι Κουρτζή "Courtgibad"
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 186-192
Κύματα και κύματα
Κ.Α. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 192
Βιογραφικαί μελέται: Ιταλογράφοι Ιόνιοι
Ηλίας Α. Τσιτσέλης
PDF
σελ. 193-200
Κυνηγός και τζίτζικας (Από τους Αισωπείους μύθους)
Ελένη Σ. Σβορώνου
PDF
σελ. 200
Η πρώτη εισαγωγή του καφφέ και του καπνού εν Τουρκία
Ν. Π. Ελευθεριάδης
PDF
σελ. 201-204
Η Αγνώριστη
Δ. Σολωμός
PDF
σελ. 204-205
Σκέψεις και γνώμαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 205
Επαρχιακά διηγήματα: Ο Μάγκαλος
Γρηγόριος Ξενόπουλος
PDF
σελ. 206-220
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 208α
Λησμονημένοι στίχοι
Ιω. Παπαδιαμαντόπουλος (Jean Moreas)
PDF
σελ. 220
Τελεταί Αρχαίων: Θεσμοφόρια
Χ. Π. Καλαϊσάκης
PDF
σελ. 221-222
Ο νοικοκύρης του σπιτιού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 222
Θαύμα πολυγλωσσίας (Ιστορικόν σημείωμα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 223-224
Η αποκρηά εις τους δρόμους της Κων/λεως
PDF
σελ. 224
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 224α
Λογογράφοι και ποιηταί εκ της δούλης Ελλάδος: η Γλυκοφιλούσα της Πέτρας
Παντ. Π. Ελευθεριάδης
PDF
σελ. 225-231
Επιτύμβιον εις φθονερόν
Σατανάς
PDF
σελ. 231
Ο πύργος του Αλιβέρη
Κωσταντίνος Χατζόπουλος
PDF
σελ. 232-240
Σύντομος Εγκυκλοπαιδεία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 240
(Από τα παράξενα της Ελληνικής Δικαιοσύνης) Ένστασις ανηλικιότητος
Σατανάς
PDF
σελ. 241-242
Ο αποχαιρετισμός του ναύτου
Αριστομ. Προβελέγγιος
PDF
σελ. 242
Αναμνήσεις εκ Ρωσσίας: Το Κίεβον
Θεόδωρος Ξένος
PDF
σελ. 243-253
Αθηναϊκά σαλόνια - Φυλλολογικαί εσπερίδες
PDF
σελ. 253
Λυρικές Σάτυρες
Ιωαν. Ζερβός
PDF
σελ. 254
Ανθρώπινοι χαρακτήρες: Ο κακόγλωσσος, Ο οξύθυμος
Ανδρέας Λασκαράτος
PDF
σελ. 255-256
Συζυγικαί παρεξηγήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 256
Ο Νιάγγρος
Χ. Χρηστοβασίλης
PDF
σελ. 257-267
Ξανθή επί παραγγελία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 267
Ατομικαί νύξεις (Αποσπάσματα από τον Έμερσον)
Εμερσον
PDF
σελ. 268-272
Το γλωσσικόν ζήτημα εις τας επαρχίας (Ο δάσκαλος του χωριού υπέρ των "υπερσυντελίκων’¨)
PDF
σελ. 272
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272α
Από την ζωή ενός μοναστηριού: Ο πειρασμός
Γ.Β. Τσοκόπουλος
PDF
σελ. 273-279
Στο ναό της Αγάπης
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 279
Η εν Κερκύρα Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 280-282
[Σχέσεις πολύπλοκοι]
Δ. Σολωμός
PDF
σελ. 282
Εις τον αγαπητόν μου Πίπην Καρρέρ δια τους ευτυχείς αρραβώνας του μετά της κόρης Δέσπως Συννεφιά
Κ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 283-284
Εντυπώσεις εκ Νεαπόλεως: Το θαύμα του Σαν Τζενάρο
Κ. Καιροφύλας
PDF
σελ. 285-288
Το παιγνίδι του Αδάμ και της Εύας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 288
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 288α
Το γιατρικό
Ιω. Δεληκατερίνης
PDF
σελ. 289-296
Εις κυρίαν επεσκευασμένην...
Σατανάς
PDF
σελ. 296
Οι κόρες του Εβραίου
Δημοσθ. Ν. Βουτυράς
PDF
σελ. 297-304
Παρηγορητική πληροφορία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 304
Περί του εικονογραφικού κύκλου της Θεοτόκου παρά τοις Βυζαντινοίς
Γεωρ. Π. Βεγλέρης
PDF
σελ. 305-313
Ο Όρθρος των Ψυχών
Ιω. Γρυπάρης
PDF
σελ. 313
Σαν έρθης, Απολησμονιάρες
Λέαντρος Παλαμάς
PDF
σελ. 314
Ελληνικαί εικόνες: Η τσιτσιμίδα
Σταμ. Σταματίου
PDF
σελ. 315-320
Οι δύο
Γ. Μαρκοράς
PDF
σελ. 320
Από την ιλαροτραγωδίαν της ζωής: Δίπλα στο λείψανο
Ε. Ευστρατιάδης
PDF
σελ. 321-327
Νέοι ποιηταί: Γυρισμός, Από την "Ραψωδία" της Ερημιάς, Ρόδα
Ρώμος Φιλύρας
PDF
σελ. 327-328
Αίτησις προστασίας εν ώρα βροχής
PDF
σελ. 328
Η Παναγία του Τούσα Μπότσαρη
Ανδρέας Καρκαβίτσας
PDF
σελ. 329-332
Εσπερινή θλίψη
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 332
Σιλουέτες του δρόμου: Ο στραγαλατζής
Ιω. Ν. Πηλίκας
PDF
σελ. 333-336
Εις γέρον γυναικοθήραν
Σατανάς
PDF
σελ. 336
Ευλαβή Μνημόσυνα: Κων. Χατζηιωάννου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 337-339
Δεν θέλω
Ελένη Σ. Σβορώνου
PDF
σελ. 339
Ιστορικαί σελίδες
Χρήστος Ι. Δάλλας
PDF
σελ. 340-351
Σμυρνέικες ζωγραφιές
Σύλβιος
PDF
σελ. 351-352
Το πνεύμα των παιγνιδιών
Ζ. Παπαντωνίου
PDF
σελ. 353-356
Δια της ιεραρχικής οδού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 356
Εκλίπουσαι φυσιογνωμίαι: Δημ. Γ. Κωνσταντινίδης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 357-359
Ποιήματα από την Μακεδονίαν: Αργά που φεύγει ο καιρός!
Α.Ε. Διάφας
PDF
σελ. 359
Μια ματιά εις Άγιον Όρος (Αναμνήσεις)
Ν. Δ. Αναγνώστου
PDF
σελ. 361-365
Εδώ κι εκεί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 366
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 367
Τύποι και σιλουέτες
Ρεβέκκα
PDF
σελ. 368-371
Από την Παλαιάν Διαθήκην: Τα γένεια
Τοτος Δαμίρης
PDF
σελ. 371
Από τον κύκλον της γυναικείας δράσεως: Αικατερίνη Ζλατάνου
Ελένη Σ. Λάμαρη
PDF
σελ. 372-374
Αρβανίτισσα
Αλεξ. Πάλλης
PDF
σελ. 374
Από τη ζωή των Αθηνών: Αποκριάτικο γλέντι
Κώστας Π.
PDF
σελ. 375-383
Φυσιογνωμίαι εκ του εξωτερικού: Ανδρέας Ηλιάδης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 383-384
Τετράστιχα
Κ. Κρυονέρης
PDF
σελ. 384
Από την σμυρναϊκήν ζωήν: Συνειθισμένες ιστορίες
Χρ. Βασιλακάκης
PDF
σελ. 385-389
Μάταιος λογισμός
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 389
Φιλολογικά Μνημόσυνα: Κατίνα Ηλιακοπούλου
Σοφία Μινεικου
PDF
σελ. 390-393
Νεκρολογία: Μάρκος Τσαλουμάς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 393-394
Από τα παρασκήνια της ζωής: Εξέλιξις καλλιτεχνικού ταλάντου
Δ.Ι.Κ.
PDF
σελ. 394-396
Λαμπρά συνεννόησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 396
Πίναξ των περιεχομένων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 397-400