Έτος Όγδοον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Χειρόγραφο]
PDF
σελ. 1α
[Εξώφυλλα-Αφιέρωση του έτους 1893]
PDF
σελ. 1-4
Εποχαί, Εορταί, Πασχάλιον, Ώραι, Εκλείψεις του έτους 1893, Σεληνοδρόμιον, Εορτολόγιον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-19
Ο εξοστρακισμός του Αριστείδου
Χαραλάμπης Αννινος
PDF
σελ. 23-32
Ιωάννης Μαραγκός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32α-35
Αναμνήσεις
Θ.Ν. Φιλαδελφεύς
PDF
σελ. 36-47
Τω πεφιλημένω μοι Δημ. Κ. Βαρδουνιώτη (επί τη ευκαιρία των ευτυχών αρραβώνων του μετά της δεσποινίδος Κορίννης Π. Κούζη)
Κ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 47
Αι διακυμάνσεις του έρωτος (γελοιογραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48
Μια επίσκεψις παρά τω Δουμά υιώ
Λεωνίδας Κανελλόπουλος
PDF
σελ. 49-55
Κρίμα
Δ. Μ. Γιαννουκάκης
PDF
σελ. 55
Υπάρχουν έμφυτοι ιδέαι;
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης
PDF
σελ. 56-58
Σκαριφήματα άνευ σκαριφημάτων
Πέτρος Αποστολίδης
PDF
σελ. 59-63
Στο κρεββάτι
Δ. Α. Δαμιανός
PDF
σελ. 63
Κωνσταντίνος Ν. Κωστής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 64-66
Δανάης μνημόσυνα: Απόγνωσις
Ν. Μύρων
PDF
σελ. 67-69
Εγκληματικότης και εγκληματογραφία
Αντώνιος Δ. Καλλιβωκάς
PDF
σελ. 70-77
Βυζαντιναί εικόνες: η οδηγήτρια
Κ. Ι. Πρασσάς
PDF
σελ. 77-80
Γρηγόριος Μαρασλής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80α-82
Η με[σ]ημβρία και το μεσονύκτιον
Αρσινόη Γ. Παπαδοπούλου
PDF
σελ. 83-93
Αι γυναίκες και το επί προθεσμία συνοικέσιον
Δ. Οικ. Καλαποθάκης
PDF
σελ. 94-96
Θεατρικαί μελέται: Ευαγγελία Παρασκευοπούλου
Γ.Β. Τσοκόπουλος
PDF
σελ. 96α-100
Ο κήπος της
Δ.Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 101-102
Ανά την Αίγυπτον: Αλεξάνδρεια
Λεωνίδας Μπαιρας
PDF
σελ. 103-112
Ιατρική και πείνα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112
Πρόποσις
Στεφ. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 113-116
Έρως;
Γεώργιος Στρατήγης
PDF
σελ. 117-124
Το έρμο νησί
Δ.Ι. Μάργαρης
PDF
σελ. 125-128
Δάνειον πνεύμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 128
Μιλτώ
Αλ. Μ. Καράλης
PDF
σελ. 129-133
Ο έρως...μασκαράς!
Δημ. Π. Ταγκόπουλος
PDF
σελ. 134
Ο χαλασμός
Ανδρέας Καρκαβίτσας
PDF
σελ. 135-140
Χήροι και χήραι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 140
Δίκαιον του κυρίου
Ν. Γ. Μαντζαβίνος
PDF
σελ. 141-148
[Άτιτλο-Ιατρός και πελάτης]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 148
'Σ τον έρωτα
Γεώργιος Στρατήγης
PDF
σελ. 149-152
Η αθώα περιστερά
Δημ. Α. Κορομηλάς
PDF
σελ. 153-179
Επιγράμματα
Σατανάς
PDF
σελ. 179
Μύρωνι
Περικλής Μελέαγρος
PDF
σελ. 180-183
Περικλής Μελέαγρος
Ν. Μύρων
PDF
σελ. 184-186
Οι παράνομοι
Γρηγόριος Ξενόπουλος
PDF
σελ. 187-192
Γεώργιος Τσαγκαρόλας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192α-195
Τα δύο αδέλφια
Στεφ. Ι. Στεφάνου
PDF
σελ. 195-197
Ακαδημαϊκόν τέταρτον
Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης
PDF
σελ. 198-202
Τω Νεοπτολέμω μου
Αγανίκη Μαζαράκη
PDF
σελ. 202
Αγανίκη Μαζαράκη
Κωνστ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 203-207
[Τα ορφανά]
Αγανίκη Μαζαράκη
PDF
σελ. 207-208
Το χειροφίλημα
Ν. Δραγούμης
PDF
σελ. 209-213
Εικών μονομαχίας εν Ελλάδι που την ακούν και φρίττουν κι' απ' τον Άδη
Γ. Σουρής
PDF
σελ. 213
Ειδύλλιον μιας παραμάννας (γελοιογραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 214-220
Επιγράμματα
Σοφ. Καρύδης
PDF
σελ. 220
Ανατολικαί σκιαγραφίαι: Μια σμυρναϊκή πανήγυρις
Μιχαήλ Αργυρόπουλος
PDF
σελ. 221-228
Προ του Μέμνονος
Α. Γραμματικός
PDF
σελ. 229-233
Σκύλλα ή Χάρυβδις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 233
Γάμος γυναικός Ρωμαίας
Εμμ. Γαλάνης
PDF
σελ. 234-242
Η λύσις του προβλήματος
Ν. Κοτσελόπουλος
PDF
σελ. 243-252
Παλαιαί Αθήναι: Τα καφφενεία
Θ. Α. Βελλιανίτης
PDF
σελ. 253-267
Η ψαροπούλα
Ν. Ιω. Δαμιανός
PDF
σελ. 267
Ποιήματα του Άϊνε
Ερρίκος Άϊνε, Αντώνιος Σ. Μάτεσις (Μεταφραστής)
PDF
σελ. 268-279
[Καίσαρ Ρώμας]
PDF
σελ. 272α
Επίγραμμα: εις τον ανδριάντα του Ρήγα Φερραίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 279
Τα δεκανίκια, ήτοι σκηναί εκ του εν Αθήναις λωποδυτικού βίου (γελοιογραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 280-281
Ο λοιμός εν Ναυπλίω
Φωτάκος
PDF
σελ. 282-288
Εις μιαν πεντάραν του 1836
Π. Σ. Συνοδινός
PDF
σελ. 289-291
Μια δοκιμασία
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
PDF
σελ. 292-300
Επιτύμβιον: εις μίαν φλύαρον σύζυγον
Ο Ατυχής σύζυγος της
PDF
σελ. 300
Ελεγείον 'ς τον αρχηγόν Γ. Κορκίδαν
Δημ. Κόκκος
PDF
σελ. 301-303
Στιγμαί θυμηδίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 303
Ο αριθμός επτά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 304
[Η Μούσα επιστρέφουσα επί της Ακροπόλεως, έργον του εν Παρισίοις Λαζάρου Σώχου]
PDF
σελ. 304α
Ο εν Παρισίοις Έλλην καλλιτέχνης Λάζαρος Σώχος
Κ.Φ.Σ.
PDF
σελ. 305-308
Η Αφροδίτη
Δ. Γ. Καραχάλιος
PDF
σελ. 308
Ο τυφλοσύρτης
Αλεξ. Παπαδιαμάντης
PDF
σελ. 309-320
Ευαγγελία Παρασκευοπούλου
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 320
Εν σιδηροδρόμω
Νικ. Ι. Λάσκαρης
PDF
σελ. 321-331
Ακτίνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 331
Ευχάριστος λύσις
Δ. Φωκάς
PDF
σελ. 332-339
[Δημήτριος Παρασκευάς]
PDF
σελ. 336α
Ώραι σχόλης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 339
Η νέα Ελένη του Μενελάου
Δημ. Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 340-361
Εδώ κ' εκεί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 361
Εξ Αροανίων
Π. Φαφουτάκης
PDF
σελ. 362-364
Βίος και έργα επί του Πηλίου: Αι πανηγύρεις
Γεώργιος Αδρακτάς
PDF
σελ. 365-371
Επιγράμματα
Αλούπης
PDF
σελ. 371
Το παράσημον
Δ. Π. Ταγκόπουλος
PDF
σελ. 372-380
Θεογέλαστος
Γεωρ. Μ. Γεωργόπουλος
PDF
σελ. 381-383
Ο Νους και η Mνηστή του
Πλάτων Ε. Δρακούλης
PDF
σελ. 384-391
[Π. Σημηριώτης, υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης]
PDF
σελ. 384α
Επίγραμμα
Σ.
PDF
σελ. 391
Άγνωστοι ήρωες (σελίς εκ της επαναστάσεως)
Ιωάννης Ν. Σουλιώτης
PDF
σελ. 392-397
Η Πούλιαις
Προκλής Χ. Παπαρρούπας
PDF
σελ. 398-404
Ο ποινικός κώδιξ ενός πταισματοδίκου
Γ. Φιλάρετος
PDF
σελ. 405-410
Στιγμαί θυμηδίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 410
Από Σουακείμ μέχρι Σινκάτ
Ασκληπιός Βαφειάδης
PDF
σελ. 411-416
Νεκρολογίαι: Οδυσσεύς Γ. Πετρόπουλος, Καίσαρ Ρώμας, Δημήτριος Παρασκευάς, Νικόλαος Μ. Δαμαλάς, Παντελής Σημηριώτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 417-427
Αναγκαία διόρθωσις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 427
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 427α
[Περιεχόμενα του έτους 1893]
PDF
σελ. 429-432