Έτος Πέμπτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο]
PDF
σελ. 1-3
Εποχαί, Εκλείψεις του έτους 1890, Εορταί, Πασχάλιον, Ώραι, Σεληνοδρόμιον, Εορτολόγιον των 12 μηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-20
[Ο ανδριάς του ναυάρχου Μιαούλη εν Σύρω]
PDF
σελ. 16α
Οι πρώτοι στίχοι (επί του λευκώματος της δεσποινίδος Ε. Β.)
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 21
Η εκ Βερολίνου εις Βιένναν επιστροφή μου
Κ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 22-24
Εις το λεύκωμα της δεσποινίδος Α. Ε. Σ.
Γεώργιος Δροσίνης
PDF
σελ. 24
Πρόποσις υπέρ Βίκτωρος Ουγγώ
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 25-26
Έμμετρος προσφώνησις προς τον ανδριάντα του ναυάρχου Ανδρέου Μιαούλη κατά τα αποκαλυπτήρια αυτού τελεσθέντα εν Ερμουπόλει
Ιω.Γ. Φραγκιάς
PDF
σελ. 27-31
Σκέψεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
Πούλια και αυγερινός
Ανδρέας Δ. Νικολάρας
PDF
σελ. 32
[Εικόνα]
PDF
σελ. 32α
Κατά τι διαφέρομεν πολιτικώς των Άγγλων
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης
PDF
σελ. 33-38
Εικονοκλάσται
Κλέων Ραγκαβής
PDF
σελ. 39-55
Μωσαϊκόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 55
Τω φίλω Π. Παιζη, εις την πτήσιν του αγγέλου του Νίκου
Ανδρέας Μαρτσώκης
PDF
σελ. 56
Ο πρώτος και τελευταίος χορός
Κωνστ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 57-68
[Tirard, Πρωθυπουργός της Γαλλίας]
PDF
σελ. 64α
Θρήνος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 69-72
Ο σιδηρουργός Μάστρο-Κρόγιας
Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης
PDF
σελ. 73-80
Δημήτριος Αιγινίτης
Κων.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 81-86
Παρεξήγησις
Γ.Μ. Βιζυηνός
PDF
σελ. 86
Ιστορία και συμβολική του ιού
Εμμ. Γαλάνης
PDF
σελ. 87-92
Το σχολείον του χωριού
Δ. Βικέλας
PDF
σελ. 93-98
[Εικόνα]
PDF
σελ. 96α
Η παραμονή της απογραφής
Τιμολέων Αμπελάς
PDF
σελ. 98-105
Ο μανάβης
Δ. Κόκκος
PDF
σελ. 105
Μια μου απόκρισις
Δημοσθένης Δ. Βαλαβάνης
PDF
σελ. 106
Η Ζαιρα
Γρ. Δ. Ξενόπουλος
PDF
σελ. 107-130
[Α. Βασιλείου, αρχίατρος του ελλ. στρατού]
PDF
σελ. 112α
[Παναγ. Βουγιούκας]
PDF
σελ. 128α
Ερωτήσεις
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 130
Μια σελίς εκ του βιβλίου της αιχμαλωσίας μου
Διον. Αλ. Φωκάς
PDF
σελ. 131-136
Εδώ κι' εκεί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 136
Η κυρία δέχεται
Δημήτριος Α. Κορομηλάς
PDF
σελ. 137-156
Σκόρπια φύλλα (εκ καθημερινού σημειωματαρίου)
Βλάσιος Σκορδέλης
PDF
σελ. 157-160
Νικόλαος Μάντζαρος: ο κερκυραίος μουσουργός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 160α-161
Γνώμη, αν μη συμβουλή
Λάμπρος Ενυάλης
PDF
σελ. 162-176
Ιωάννης Ζαμπέλιος
PDF
σελ. 176α-177
Η ευτυχία
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 178-183
Επίγραμμα εις τον εν Σύρω ανδριάντα του ναυάρχου Μιαούλη
Σουρής
PDF
σελ. 183
Το δακτυλίδι του νεκρού
Ανδρέας Μαρτζώκης
PDF
σελ. 184-185
Τα μικρόβια
Σπυρίδων Κανέλλης
PDF
σελ. 186-190
Τραγουδάκια της στιγμής: Το μυστικό, Η αρρώστια μου
Διονύσιος Ηλιακόπουλος
PDF
σελ. 190
Η Μαρουσώ
Δ.Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 191-192
Σπάνιον φαινόμενον της παρ' ημίν γυναικείας εκπαιδεύσεως
Ανέστης Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 193-198
Ο Τριβουλέτος εν τη Ιστορία
Χαραλάμπης Αννινος
PDF
σελ. 199-205
Η φτωχούλα. Στην Άννα
Δ. Θ. Μάργαρης
PDF
σελ. 206-207
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 208-210
Ορισμός του συντάγματος (αποσπάσματα εκ της "Πρωτοχρονιάς")
Φατσέας
PDF
σελ. 210
Αττικός φακός
Ιω. Δ. Νικολάρας
PDF
σελ. 211-216
Αμαρυλλίς (σιφνιακή παράδοσις)
Ιάκ.Χ. Δραγάτσης
PDF
σελ. 217-224
Επίγραμμα
Τσ.Κ.
PDF
σελ. 224
Δόρα δ' Ίστρια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 224α-226
Πόσον σ' αγαπώ
Φρ. Καρρέρ
PDF
σελ. 226
Κυνηγετικά
Εμμανουήλ Σ. Λυκούδης
PDF
σελ. 227-237
Ο νέος Κάδμος εν τη Εδέμ της Ελλάδος
Χρ. Π. Οικονόμου
PDF
σελ. 237-239
'Σ την τρελλή γειτονοπούλα
Π.
PDF
σελ. 239
Σπυρίδων Βασιλειάδης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 240-241
Αλλά
Σπυρίδων Βασιλειάδης
PDF
σελ. 241-244
Τα βάθη της καρδίας
Κωνστ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 245-252
Η πλάνη των Αιγυπτίων και ο Ηρόδοτος
Α. Γραμματικός
PDF
σελ. 253-256
Εις οψίπλουτον (Εξ ανεκδότου σειράς κοινωνικών Σατυρών)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 256
Μάρκος Ρενιέρης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 256α-261
Γερμανός Καλλιγάς, μητροπολίτης Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 262-264
Στέφανος Σκoυλούδης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 265-267
Αριστείδης Δαμαλάς
Π. Κ. Αποστολίδης
PDF
σελ. 268-272
Εις την σημερινήν Ελλάδα
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 272
Ηλίας Τανταλίδης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272α-274
Ευελπισία
Γ.Μ. Βιζυηνός
PDF
σελ. 274
Το δίδραχμον
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 275-282
Προς τους ποιητάς του αμοιβαίου θαυμασμού
Φιλοπαίγμων
PDF
σελ. 282
Ανατολικαί σκιαγραφίαι: Ο Σααδή
Μιχαήλ Αργυρόπουλος
PDF
σελ. 283-289
[Διονύσιος Σολωμός]
PDF
σελ. 288α
Χαρά ολεθρία
Διονύσιος Ηλιακόπουλος
PDF
σελ. 290-300
Ήθελα
Δ. Μπενή Ψάλτης
PDF
σελ. 300
Νικόλαος Νικολαιδης
Πέτρος Κανελλίδης
PDF
σελ. 301-306
[Σ. Πρωιος, ιδρυτής του εν Σύρω αδριάντος του ναυάρχου Μιαούλη]
PDF
σελ. 304α
Υψιπύλη
Δημήτριος Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 307-328
[Νικόλαος Νικολαιδης]
PDF
σελ. 320α
Δικαιώματα και καθήκοντα των καπνιζόντων και μη
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
PDF
σελ. 329-333
Τραγούδια της κιθάρας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 333
Απ' Αθηνών εις Πάντσοβον επιστολαί προς κυρίαν (Επιστολή Α΄)
Δ. Κόκκος
PDF
σελ. 334-336
Σκέψεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 336
[Αθανάσιος Ροντήρης]
PDF
σελ. 336α
Μια επιστολή τρισυπόστατος
Θ.
PDF
σελ. 337-341
Θεατρικά παρασκήνια
Στέφανος Ι. Στεφάνου
PDF
σελ. 342-347
Εν σφάλμα του υψίστου
Νίκος Α. Κοτσελόπουλος
PDF
σελ. 347
Κοινωνικαί μελεται: Υιοί και θυγατέρες, ήτοι σελίδες εκ του επαρχιακού βίου
Γεώργιος Αδρακτάς
PDF
σελ. 348-365
[Ευθύμιος Καστόρχης]
PDF
σελ. 352α
Τα δύο λουλούδια
Προκλής Παπαρρούπας
PDF
σελ. 366-367
Αι κυρίαι εις τα εμπορικά
Κωνστ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 368-375
Γνώμαι και συμβουλαί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 375
Αι διάφοροι φάσεις της γυναικός (γελοιογραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 376-378
Μια κηδεία
Δ. Οικ. Καλαποθάκης
PDF
σελ. 379-381
Εδώ κ' εκεί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 381
Το ιδανικόν του
Λεωνίδας Κανελλόπουλος
PDF
σελ. 382-391
Σύντομος ιστορία της Αθηναίας κόρης (γελοιγραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 385-389
Δύο αρνήσεις κάνουν... ένα ξυλοκόπημα
Ευάγγελος Κουσουλάκος
PDF
σελ. 392-395
Βιογραφικαί σημειώσεις: Δημήτριος Γρίβας, Αθανάσιος Χ. Ροντήρης, Ευθύμιος Καστόρχης, Παναγιώτης Βουγιούκας, Αναστάσιος Βασιλείου, Γεώργιος Λαμπίρης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 396-410
[Περιεχόμενα του έτους 1890]
PDF
σελ. 411-415
Χορού κρυφομιλήματα (Polka Mazurka)
Παύλος Καρρέρ
PDF
σελ. 2-6