Έτος Τέταρτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο]
PDF
σελ. 1-3
Πασχάλιον, Διαφορά μεσημβρίας, Εκλείψεις του 1889, Σεληνοδρόμιον, Ηλιοδρόμιον, Εορτολόγιον, Εποχαί, Μηνολόγιον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-22
Δύο λέξεις απαραίτητοι
Κ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 23-24
Δύο ύμνοι εις τον βασιλέα Γεώργιον επί τη εικοσιπενταετηρίδι της εις τον θρόνον αναβάσεως του
Ιωάννης Κ. Καμπούρογλου
PDF
σελ. 25-27
Η τιμή των γυναικών
Εμμ.Δ. Ροιδης
PDF
σελ. 28-30
Επιτύμβια εις την Ελλάδα
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 31-32
Τα προνόμια της ασχήμιας
Κ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 33-36
Αλέξανδρος ο Μέγας κατά τας δημώδεις παραδόσεις
Ν. Γ. Πολίτης
PDF
σελ. 37-40
Ο σκύλος μου
Δημ. Κόκκος
PDF
σελ. 41-47
Σταθείτε, μη τρέχωμεν!
Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης
PDF
σελ. 48-56
Φιλέλλην ποιητής ελησμονημένος
Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος
PDF
σελ. 57-62
Προς την σελήνην
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 63-66
Σελίδες εκ του ημερολογίου μιας ασχήμου νεανίδος
Ειρήνη Λαχανά
PDF
σελ. 67-73
Ο έρως (κατά το του Μεταστασίου)
Δ.Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 73
Αι αισθήσεις
Χαράλαμπος Αννινος
PDF
σελ. 74-78
Στόνος συμπάθειας
Κων.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 78
Δεν πειράζει
Δ. Βικέλας
PDF
σελ. 79-84
Το τραγούδι του ναύτου
Α. Δ. Νικολάρας
PDF
σελ. 84
Τα άβουλα των Αργείων
Δημήτριος Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 85-89
Ο φλύαρος
Κων.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 89-94
Ο εξοβελισμός των ε. ε.- τ. ε.- π. ε.
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
PDF
σελ. 95-99
Εις το λεύκωμα μιας αφανούς μάρτυρος της αρετής
Κ.Φ.Σ.
PDF
σελ. 99
Έρων ή παράφρων
Γ. Κ. Υπερίδης
PDF
σελ. 100-110
Τι ωφελεί; (εις το λεύκωμά της)
Σ.
PDF
σελ. 110
Ο εστεμμένος σκελετός
Ανδρ. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 111-114
Αστείαι παρανοήσεις
Σπυρ. Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 115-122
Μια επίσκεψις παρά τω κ. Εισαγγελεί
Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου
PDF
σελ. 123-127
Εις την εορτή της (μακράν των Αθηνών)
Σκ.
PDF
σελ. 127
Χώμα ελληνικό
Γεώργιος Δροσίνης
PDF
σελ. 128-129
Αποσπάσματα επιστολών εκ του Αιγαίου
Αριστ. Προβελέγιος
PDF
σελ. 130-136
Οι καλικάντζαροι
Ανδρέας Καρκαβίτσας
PDF
σελ. 137-142
Το τρελλό
Ιω. Τσακασιάνος
PDF
σελ. 143-144
Θέμος Άννινος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 145-146
Ανθρώπινοι χαρακτήρες: Ο αδιάκριτος, Ο αφηρημένος
Ανδρέας Λασκαράτος
PDF
σελ. 147-149
«Θάνατος εις τους βασιλείς!»
Γρ. Δ. Ξενόπουλος
PDF
σελ. 150-153
Γκαίτε και Μπετόβεν
Αριστομένης Προβελέγιος
PDF
σελ. 153
Η γυνή εν τη κοινωνική οικονομία
Ν. Καζάζης
PDF
σελ. 154-170
Ο έρως και τα μούρα
Δημήτριος Α. Κορομηλάς
PDF
σελ. 171-185
Επιτύμβιον εις την δουλωθείσαν Ελλάδα
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 185
Λοίσθια έπη
Κλέων Ραγκαβής
PDF
σελ. 186-190
Το γυναικείον ζήτημα
Καλλιρρόη Παρρέν
PDF
σελ. 191-193
Ο βασιλικός
Σπ. Μηλιαράκης
PDF
σελ. 194-195
Ποιημάτια εν Αλεξανδρεία επί των γάμων του υιού μου (Ιουν. 1888)
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 196-197
Το φίλημα
Γρ. Δ. Ξενόπουλος
PDF
σελ. 198-202
Υπό τα ύδατα της λευκής πηγής
Πηνελόπη Ν. Παναγιωτίδου
PDF
σελ. 203-219
Πατριωτικοί στόνοι
Παναγ. Συνοδινός
PDF
σελ. 220-221
Ανατολή: Οι Τούρκοι ραψωδοί
Μιχαήλ Αργυρόπουλος
PDF
σελ. 222-229
Κρύψε τα!
Γουσταύος Λαφφόν
PDF
σελ. 229
Η πρώτη Σεπτεμβρίου εν Αθήναις
Γεώργιος Σουρής
PDF
σελ. 230-231
Πελαργοί και Έλληνες
Βλάσιος Σκορδέλης
PDF
σελ. 232-238
Ηρωική αυταπάρνησις (εκ της "Ερωτικής αλληλογραφίας του Κερατάκια")
Ι.Γ. Τσακασιάνος
PDF
σελ. 239-240
Η μουσική υπό αισθητικήν έποψιν ήτοι η παραστατική και εκφραστική δύναμις της μουσικής και η ηθική επίδρασις αυτής επί του ανθρώπου
Ιωάννης Φουστάνος
PDF
σελ. 241-259
Εις την δόξαν
Γ. Μαρτινέλης
PDF
σελ. 260-261
Εις το λεύκωμα σου
Βιργινία Π. Ευαγγελίδου
PDF
σελ. 262
Αι εργάτιδες των Αθηνών
Αρ. Π. Κουρτίδης
PDF
σελ. 263-269
Δύο ποιήματα: Εις τον Άγγελον της Αναστάσεως, Εις το λεύκωμα της δεσποινίδος Αλ. Θ. Ο.
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 270-272
Έρως ή φιλία
Αντ. Σ. Μάτεσις
PDF
σελ. 273-279
Μια αλήθεια
Andre Chenier
PDF
σελ. 279
Ο διδάσκαλος του Δάντου εν τη κολάσει
Αντώνιος Μομφεράτος
PDF
σελ. 280-283
Στιγμαί θυμηδίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 283
Ιστορικαί σημειώσεις περί αυτοκτονίας
Στέφανος Ξένος
PDF
σελ. 284-288
Περί της φιλοκαλίας και φιλομουσίας των αρχαιοτάτων Ελλήνων
Αριστείδης Σπαθάκης
PDF
σελ. 289-293
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 293
Ο παράδοξος πλοίαρχος
Αντ. Θ. Σπηλιωτόπουλος
PDF
σελ. 294-298
Μη φύγης, μη!
Δ. Μπενή Ψάλτης
PDF
σελ. 298
Ήθη και έθιμα εν Μάνη
Πέτρος Κανελλίδης
PDF
σελ. 299-311
Παραδείγματα
Γ.Μ. Βιζυηνός
PDF
σελ. 312
Απομνημονεύματα ενός υλιστού (απόσπασμα εξ ανακαλυφθέντος χειρογράφου)
Ιω. Γ. Φραγκιά
PDF
σελ. 313-333
Πρακτικαί αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 333
Η κακή του ημέρα
Ιωάννης Μ. Δαμβέργης
PDF
σελ. 334-338
Εις φιλάρεσκον
Δ. Μπενή Ψάλτης
PDF
σελ. 338
Η αυτοκτονία εν Ελλάδι
Τιμολέων Αμπελάς
PDF
σελ. 339-344
Ανέκδοτοι στίχοι της "Χαϊδεμένης"
Ανδρ. Δ. Νικολάρας
PDF
σελ. 345-346
Αι εντυπώσεις μου εν τω χωρίω
Π. Π. Οικονόμος
PDF
σελ. 347-353
Οι δίδυμοι λόγοι (κηδείας επεισόδιον)
Θ***
PDF
σελ. 354-360
Κοινωνικά οξύμωρα (γελοιογραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 356-357
Δε θα ξαναρθή
Γ. Μ. Γεωργόπουλος
PDF
σελ. 360
Αθηναϊκαί σκηνογραφίαι: Ωδικά καφενεία
Θεοδ. Βελλιανίτης
PDF
σελ. 361-367
Κοινωνικά οξύμωρα (γελοιογραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 364-365
Υπομνήσεις δια τας μητέρας
Ζαχαρούλα Λαμνή
PDF
σελ. 367-369
Δύο συμμαθήτριαι
Αριστείδης Ν. Παναγιωτίδης
PDF
σελ. 370-377
Σύντομος ιστορία της μονομαχίας εν Ελλάδι (γελοιογραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 372-373
Η φιλάρεσκος
Κωνστ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 378-387
Κοινωνικά οξύμωρα (γελοιογραφικές σκηνές)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 380-381
Η γιασεμιά μητέρα
Ι. Μαράνος
PDF
σελ. 387
Βιογραφικαί σημειώσεις: Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Λομβάρδος, Ιωάννης Βαλασόπουλος, Ιωσήφ Μομφερράτος, Παναγιώτης Ευστρατιάδης, Ιωάννης Ζάρκος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 388-400
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 400α
Οι σύντροφοι, ποίησις Αθανάσιου Χριστόπουλου, μουσική Γεωργίου Λαμπίρη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2-7
[Περιεχόμενα του έτους 1889]
PDF
σελ. 401-404