Έτος Πρώτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο]
PDF
σελ. 1
Εορτολόγιον, Ημερολόγιον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3-14
Ο αλάνθαστος και αψευδής Καζαμίας του 1886 (Εποχαί, Πασχάλιον, Εκλείψεις κ.α.)
Σατανάς
PDF
σελ. 15-22
Το καλοκαίρι εις την Αθήνα (άσμα Τροβαδούρου)
Comte-Scoc
PDF
σελ. 23-24
Περιπέτειαι Επαρχιώτου (δράμα κωμικοτραγικόν εις σκηνάς εξ και γελοιογραφικάς εικόνας εξ)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25-27
Η περί ανθρωπογονίας των Αθηνών (μυθολογική παράδοσις)
Comte-Scoc
PDF
σελ. 28-38
[Το μήλον της έριδος]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 39
Ο κύριος Πετσωματάς
Σουρής
PDF
σελ. 39-41
[Αναγκαστικής κυκλοφορίας μνημόσυνον αιώνιον το έθνος ανέθηκεν]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 42
Το Λαχείον (δράμα κοινωνικόν εις πράξεις τρεις παριστανόμενον κατά πάσαν εκκύβευσιν)
Χαρ. Αννινος
PDF
σελ. 42-48
Σύγχρονοι μητέρες
Α. Π. Κουρτίδης
PDF
σελ. 49-52
[Χάριν ταχυτέρας συνεννοήσεως]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 53
Θεριναί Αναμνήσεις
Σατανάς
PDF
σελ. 53-59
[Τύποι κυνηγών εν Αθήναις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 60
Το κάτω της γραφής
Ιω. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης
PDF
σελ. 60-65
Μωσαϊκόν
Απόμαχος
PDF
σελ. 66-68
Κάτι τι το οποίον δεν εγράφη
Κοκ
PDF
σελ. 69-71
Κάτι τι το οποίον πρέπει να γραφή, Scoc τω Coc
Σκοκ
PDF
σελ. 72-75
[Κατά την μέθοδον των θηριοτρόφων]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 76
Το ξύλον της γνώσεως
Ιμδ
PDF
σελ. 76-82
Τη Μ...
Θ. Βελλιανίτης
PDF
σελ. 83
[Ως είδος πορτοκάλλιον]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 84
Η ελληνική γλώσσα
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 84-89
Δύο ασμάτια
Αμαρτωλός
PDF
σελ. 89
Ο φόρος του αίματος (αναμνήσεις της επιστρατείας του 1881)
Οδυσσεύς Θερμοκέφαλος, Scoc (δια το ακριβές της αντιγραφής)
PDF
σελ. 90-96
Τηνιάς, εποποιια απελπιστική μέχρι τρέλλας
Σατανάς
PDF
σελ. 97-99
Η Πνύξ και ο κύριος Τοτόμης (κωμωδία φανταστικοτραγική)
Σατανάς
PDF
σελ. 100-107
[Κηπευταί ονάκανθαι]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 108
Αττικοί κώμοι
Πέτρος Κ. Αποστολίδης
PDF
σελ. 108-115
Επί τω θάνατω της Λιλής
Τίμων
PDF
σελ. 116-117
Φιλοξενούμενα
Λωποδύτης
PDF
σελ. 118-121
Τα ευχαριστήριά μου 'ς το καινούργιο φόρεμά μου
Φλωρίς
PDF
σελ. 122-123
[Εντός φανικού οξέος]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 124
Το πολιτικόν έτος 1885 εν Ελλάδι
Incognito
PDF
σελ. 124-135
[Αναμνήσεις του μελοδραματικού θιάσου των "Ολυμπίων"]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 136
Περιήγησις
Ιωάννης Δ. Νικολάρας
PDF
σελ. 136-143
Φλυαρία
Α.Π.
PDF
σελ. 144-148
Πηλένια πεθερά (σκώμμα)
Δημήτριος Α. Κορομηλάς
PDF
σελ. 149-167
[Άτιτλο σκίτσο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 168
Εις Πλάτων
Γεώργιος Α. Αναστασόπουλος
PDF
σελ. 169-171
Μετά δύο αιώνας
Κ. Γ. Ξένος
PDF
σελ. 172-175
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 177-183
[Περιεχόμενα του έτους 1886]
PDF
σελ. 183α