Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιγράμματα: Eις οικοπεδοφάγον. Εις τα παράσημα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF