Ανέστη Κωνσταντινίδη, τω τη εαυτού πρωτοβουλία και ενθάρρυνσει συντελούντι τα μάλιστα εις έκδοσιν και βελτίωσιν του Ημερολογίου

Κ.Φ. Σκόκος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών