Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Moreas, Jean

  • Τεύχος 39 - Περιεχόμενα
    Από τις «Stances» του Moreas: από το πρώτο βιβλίο III. Από το δεύτερο βιβλίο I, XIX. Από το τρίτο βιβλίο I, XIII. Από το τέταρτο βιβλίο I. Από το πέμπτο βιβλίο V, II. Από το έκτο βιβλίο III, XII
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τεύχος [21-24] - Περιεχόμενα
    Από τις «Stances»: βιβλίο πρώτο IV. Βιβλίο δεύτερο IV
    Λεπτομέρειες  PDF