Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αφορμές
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1-3
Τελειωμένα
Κ.Π. Καβάφης
PDF
σελ. 3
Μικρά χρονικά
Χρίστος Ζερβός
PDF
σελ. 4-6
Στον Λευκάτα
Francis Viele-Griffin
PDF
σελ. 7-10
Το Δέντρο. Θέρος
Άριστος Καμπάνης
PDF
σελ. 11
Σκιρωνίς
Στάθης Καραβίας
PDF
σελ. 12
Η θεωρία του αιώνιου γυρισμού και η ιδέα του χρόνου
Δ. Ζαχαριάδης
PDF
σελ. 12-19
Ο θάνατος του Σιγαλίωνος
Remy de Gourmont
PDF
σελ. 20-22
Γνώμες περί τέχνης
Oscar Wilde
PDF
σελ. 22-23
Σημειώματα: Σ.Σκίπη, οι τσιγγανόθεοι
Χρίστος Ζερβός
PDF
σελ. 24-29
Λογοτεχνική κίνηση
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30-32