Από τις «Stances» του Moreas: από το πρώτο βιβλίο III. Από το δεύτερο βιβλίο I, XIX. Από το τρίτο βιβλίο I, XIII. Από το τέταρτο βιβλίο I. Από το πέμπτο βιβλίο V, II. Από το έκτο βιβλίο III, XII

Jean Moreas

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.