Μέρος από το λυρικό πρόλογο του Πλήθωνα. Παντάρκης. Σπάρτη. Δωρικό

Άγγελος Σικελιανός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.