Από «Τα τετράστιχα του μίσους». «Εκείνοι κι’ εγώ (ειρωνία μεσοπέλαγα)»

Georges Brissimizakis

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.