Τεύχος 8

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Λέανδρος
Κ.Πωπ.
PDF
σελ. 169-173
Η Γρατσιέλλα: επεισόδιον υπό Α. Λαμαρτίνου
Α. Λαμαρτίνος
PDF
σελ. 173-180
Σύγχρονα επεισόδια: πλημμύρα εις Πεδεμόντιον, Μαρέγγον και Νοβάρα
Μαρύ Λαφών
PDF
σελ. 180-182
Ηθικαί μελέται: περί γυναικός
Α.Κ.Π.
PDF
σελ. 183-185
Φιλολογία: Ιανός Λάσκαρις ο Ρυνδακινός
Α. Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 185-187
Βιογραφία: Φένιμορ Κούπερ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 187-188
Έργα και Ημέραι
Γοργίας
PDF
σελ. 188-191
Ποικίλα: εκ των Απομνημονευμάτων του Αλεξάνδρου Δουμά, περί ζωϊκού μαγνητισμού
Αλέξανδρος Δουμάς
PDF
σελ. 191-192
Περίληψις
PDF
σελ. 192