Τεύχος 5

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Φαίδων, ήτοι η ενεστώσα Ελλάς, υπό Ευδώρου (Αποσπάσματα εκ των σημειώσεων του επί του Άθωνος)
Εύδωρος
PDF
σελ. 97-105
Ροζάλβα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 105-109
Επιστήμαι: ιστορία και χρήσεις του βαρομέτρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 110-114
Περίεργα της Φυσικής Ιστορίας: ο κόκκυξ
Α.Β.Β.
PDF
σελ. 114-115
Η Σοφία Κρουβέλλη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115-116
Χρονικά
Ευθύβουλος
PDF
σελ. 116-119
Ποίησις: τω φίλω μου εκδότη της
Δ.Δ.Β.
PDF
σελ. 119
[Ξενυχτώ με το ολόχαρο αστέρι]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120
Ποικίλα: ήθη του Αβδέλ Καδέρ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120
Ειδοποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120
Περίληψις
PDF
σελ. 120