Τεύχος 98

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η φιλόστοργος μήτηρ, ηθικόν διήγημα υπό Γ.Γ. μεταφρασθέν εκ του ιταλικού υπό Π.Β.
Γ.Γ.
PDF
σελ. 25-31
Περιήγησις περί την γην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31-34
Γεωλογία: Τι υπάρχει εις τεμάχιον λίθου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 34-36
Η παράφρων, υπό R. Lorembert
R. Lorembert
PDF
σελ. 36-38
Η εν Σαλαμίνι πανήγυρις της Φανερωμένης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 38-40
Ζενύ Λίνδ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 42-44
Το μέγα τηλεσκόπιον του λόρδου Ροσς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 44-46
Τοποθεσία αγροκηπίου εν Φλωρεντία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 46
Ο Ελλήσποντος και η Προποντίς
Δ.Σ.Β.
PDF
σελ. 46-48
Ύμνος των πνευμάτων εις τον Αριμάνην
Βύρων
PDF
σελ. 48
Δοκίμιον περί νέας εφαρμογής των φυσιολογικών νόμων υπό του ιατρού Ρεβυιλέ-Παρίσου
Ρεβυιλέ-Παρίσου, Ι. Δ. Κιγάλα
PDF
σελ. 40-42