Τεύχος 96

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Βασιγκτών
Γυιζώτος
PDF
σελ. 553-556
Μελέται ιστορικαί επί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 556-559
Η Ελένη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 560-564
Ο εγκληματίας (Αληθές ιστόρημα)
Σχίλερος
PDF
σελ. 564-566
Δοκίμιον περί νέας τινός εφαρμογής των φυσιολογικών νόμων
Ρεβυιλέ-Παρίσου
PDF
σελ. 567-570
Γυναίκες συγγραφείς της Γαλλίας: Αμάβλη Ταστύ, Βιργινία Ανσελότου, η κυρία Καρόλου Ρευβώ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 570-572
Ύμνος προς τιμήν των προγόνων ψαλλόμενος ετησίως εν τοις αυτοκρατορικοίς ανακτόροις των Σινών
Ι. Δε-Κιγάλλας
PDF
σελ. 572-573
Ποικίλα: Νικοτίνη, Νικοτιανόν χόρτον (καπνός), Σπουδαία ανακάλυψις, Ο νέος Μωυσής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 573-574
Αγγελία, προς τους κυρίους συνδρομητάς της Ευτέρπης
Γ. Καμπούρογλος
PDF
σελ. 574α