Τεύχος 86

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Μητρός σκληρότης
Φριδερίκος δε Σεζαννή
PDF
σελ. 313-322
Περιήγησις εις Λονδίνον
Φραγγίσκος Βέυ
PDF
σελ. 322-326
Τζων Έλουες, ο φιλάργυρος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 326-327
Ο εκ νεκρών αναστάς ή ο ανεψιός του Καλιόστρου
Α. Δουμάς
PDF
σελ. 327-332
Βιογραφία: Αμπάς ο μέγας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 332-334
Το νέον αστεροσκοπείον του Βερολίνου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 334-335
Βρύσις και κιόσκιον του Χουβράχ, παλατίου θερινού εις Κάϊρον
Π.Η.
PDF
σελ. 335-336