Τεύχος 47

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ειδοποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 531
Τρεις βασίλισσαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 531-541
Περί αυτοχειρίας κατά τον Ρουσσώ. Ο εραστής της Ιουλίας προς τον μυλόρδον Εδουάρδον
Ρουσσώ
PDF
σελ. 542-549
Η ανασκαφή της Νινευί
Ρ.
PDF
σελ. 549-551
Δόκτωρ Βολφ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 551-552
Φυσική Ιστορία
Τ.Ε.Δ.
PDF
σελ. 552
Αγγελία προς τους Κυρίους συνδρομητάς της Ευτέρπης
Γ. Καμπούρογλους
PDF
σελ. 553-554