Τεύχος 46

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ειδοποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 507
Τρεις βασίλισσαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 507-517
Θηριομαχία εν Ισπανία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 517-519
Πώς ο Δουξ των Βενετών ενυμφεύετο άλλοτε την θάλασσαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 521-523
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 526-528
Αγγελία προς τους Κυρίους συνδρομητάς της Ευτέρπης
Γ. Καμπούρογλος
PDF
σελ. 529-530
Το εξής περίεργον συμβάν της ιστορίας των Αθηνών αναγινώσκομεν εις τον Αθήναιον, αντιγράψαντα αυτό, ως λέγει, από συγγραφέα άλλον προγενέστερον, τον ιστορικόν Ποσειδώνιον τον Απαμέα
Αθήναιος
PDF
σελ. 519-521
Επιτομή επιστολής Πλινίου του Νεωτέρου, περί της πρώτης εκρήξεως του Βεζουβίου και του θανάτου του θείου του, Πλινίου του Πρεσβυτέρου
Πλίνιος ο Νεώτερος
PDF
σελ. 523-525
Φυσική Ιστορία
Τ.Δ.
PDF
σελ. 525-526