Τεύχος 39

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τετράμηνος διαμονή εις Καλλιφορνίαν. Εκ του ημερολογίου του Κ. Τυρουίττ Βρουκς
Τυρουίττ Βρουκς
PDF
σελ. 337-343
Ο Υποκόμης της Βραζελόννης
Αλέξανδρος Δουμάς
PDF
σελ. 343-351
Οδοιπορία εις τον ήλιον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 351-354
Οπτασία Καρόλου του ΙΑ΄ της Σουηδίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 354-357
Περί του Μεσμερισμού ή ζωικού μαγνητισμού
Ευάγγελος
PDF
σελ. 357-358
Έργα και Ημέραι
Γοργίας
PDF
σελ. 358-360