Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κοντογόνος, Κωνσταντίνος

  • Τεύχος 13 - Περιεχόμενα
    Ελληνική φιλολογία: λόγος του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου εκφωνηθείς εν τω Ελληνικώ Πανεπιστημίω κατά την επέτειον της καθιδρύσεως αυτού εορτήν (20 Μαιου 1848)
    Λεπτομέρειες  PDF