Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πιτζιπίος, Ιάκωβος Γ.

 • Τεύχος 16 - Περιεχόμενα
  Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: σκέψεις του Μαλουκάτου επί του ημερολογίου του Λιγαρίδου. Η ασθένεια
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 15 - Περιεχόμενα
  Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: η εντός των τριών ωρών τέσσαρες μεγάλαι περιπέτειαι της τότε αδελφής μου. Ο Λιγαρίδης συγγράφων τας περιηγήσεις αυτού κατά τον Ευρωπαϊκόν συρμό
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 14 - Περιεχόμενα
  Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: περιήγησις του Ξουθ μετά του Μαλουκάτου και Λιγαρίδου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 13 - Περιεχόμενα
  Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: επάνοδος. Σουλτανίτζα. Ο αληθής έρως των γυναικών του συρμού, ή το κίτρινον φόρεμα του χορού
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 12 - Περιεχόμενα
  Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: η αποφυλάκισις. Το έγκλημα. Η θεία δίκη. Η έρημος. Η ζωγρεία. Ο Λιγαρίδης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 11 - Περιεχόμενα
  Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: η περιήγησις. Η αναγνώρισις
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 10 - Περιεχόμενα
  Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: ο Καλλίστρατος Ευγενίδης και ο Πίθηκος Ξουθ
  Λεπτομέρειες  PDF