Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ιννοκέντιος,

  • Τεύχος 15 - Περιεχόμενα
    Ρωσσική φιλολογία: λόγος του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Χερσώνος και Ταυρίδος Ιννοκεντίου εκφωνηθείς μετά την ανάγνωσιν της Αυτοκρατορικής Διακήρυξεως εν Πετουπόλει τη 14 Μαρτίου 1848
    Λεπτομέρειες  PDF