Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Αρετή, υπερτέλειον πρωτότυπον αυτής] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF